ژاکلین کورکوران

ژاکلین کورکوران

ژاکلین کورکوران در انگلستان متولد شد، اما بیشتر عمر خود را در ایالات متحده زندگی کرد - در بوستون، کالیفرنیا، میشیگان، تگزاس، و اکنون در منطقه واشنگتن دی سی با همسر، دو فرزند و سه حیوان نجات. او یک مددکار اجتماعی، روان درمانگر و استاد (در دانشگاه پنسیلوانیا)، و همچنین یک نویسنده است. آثار منتشر شده او شامل 17 کتاب درسی، دو عنوان تجاری غیرداستانی و چندین رمان است.

کتاب های ژاکلین کورکوران

مصاحبه انگیزشی