استوارت همپشیر

استوارت همپشیر

سر استوارت نیوتن همپشیر FBA (1 اکتبر 1914 - 13 ژوئن 2004) فیلسوف انگلیسی، منتقد ادبی و مدیر دانشگاه بود. وی یکی از اندیشمندان ضد عملگر آکسفورد بود که در دوران پس از جنگ جهانی دوم جهت جدیدی به اندیشه های اخلاقی و سیاسی داد. همپشیر در هیلینگ، لینکلن شایر، پسر جورج نیوتن همپشیر، تاجر ماهی در گریمسببی مجاور متولد شد. همپشایر در مدرسه Lockers Park (جایی که با گای بورگس هم پوشانی داشت)، مدرسه Repton و کالج Balliol، آکسفورد، تحصیل کرد و در آنجا به عنوان دانشمند تاریخ تحصیل کرد. او خود را به تاریخ محدود نکرد و در عوض به مطالعه Greats روی آورد و خود را در مطالعه نقاشی و ادبیات غرق کرد. همانطور که در فرهنگ Balliol بود، رشد فکری او بیشتر مدیون هم استعدادهای باهوش خود بود تا مدرسین دانشگاهی. وی پس از اخذ مدرک درجه یک، در سال 1936 به عضو هیئت علمی All Souls College، آکسفورد انتخاب شد و در آنجا به تحقیق و تدریس فلسفه در ابتدا به عنوان طرفدار اثبات گرایی منطقی پرداخت. او با برخی از فلاسفه برجسته عصر خود، از جمله J. L. Austin ، H. L. A. Hart و Isaiah Berlin در یک گروه بحث غیر رسمی شرکت کرد.

کتاب های استوارت همپشیر

عصر خرد