شهروز فروتن کیا

شهروز فروتن کیا

شهروز فروتن کیا متولد سال 1360، نویسنده ایرانی با حوزه های تخصصی رفتار زیست محیطی, محیط زیست, استان فارس, اموزش رسانه ای, اگاهی زیست محیطی, توریسم, سیاست محیط زیست و ... می باشد.

کتاب های شهروز فروتن کیا