آویناش مالش

آویناش مالش

آویناش مالش (Avinash Malshe) دانشیار بازاریابی در دانشگاه سنت توماس، MN است. وی دکترای خود را از دانشگاه نبراسکا-لینکلن دریافت کرد. آویناش مقالات علمی زیادی را در مجلات معتبر بازاریابی و بازرگانی در زمینه پویایی رابط فروش-بازاریابی منتشر کرده است و به عنوان یک رهبر فکری در این زمینه شناخته می شود. او مرتباً در سمینارهای اجرایی با این موضوع صحبت می کند و به شرکت ها کمک می کند تا رابط فروش-بازاریابی را هماهنگ کنند تا بتوانند استراتژی های بازاریابی برنده را توسعه و پیاده سازی کنند.

کتاب های آویناش مالش