تام یانگ

تام یانگ

تام یانگ رئیس Knoco Ltd. است. پیش از آن تام عضو بنیانگذار و مربی اصلی تیم مدیریت دانش BPs و پروژه کار تیمی مجازی بود. درک او از فرهنگ ها و صنایع و چگونگی تعامل موفقیت آمیز با آنها، به او اجازه می دهد به همان اندازه در وال استریت در آسیا و اقیانوسیه در خانه باشد.

کتاب های تام یانگ