کلی بروگان

کلی بروگان

کلی بروگان نویسنده آمریکایی کتابهایی درباره طب جایگزین و مروج فرضیه های پزشکی بی اعتبار است. بروگان از دانشکده پزشکی دانشگاه کورنل در روانپزشکی فارغ التحصیل شد و دارای مدرک کارشناسی ارشد در علوم اعصاب سیستم از MIT است. او از عنوان "روانپزشک جامع نگر" استفاده می کند.
پیتر هایملیچ، محقق تقلب پزشکی، اظهار داشت که به نظر می رسد بروگان در حفظ گواهینامه در انجمن روانپزشکی و مغز و اعصاب آمریکا موفق نشده است، طبق پایگاه داده انجمن. وی پس از علنی شدن تحقیقات هایملیخ، ادعای خود در زمینه اعطای گواهینامه روانپزشکی و روان تنی را از وب سایت خود حذف کرد.
بروگان در مورد سلامتی در وب سایت خرده فروشی گوپ گوینت پالترو نوشت و در چندین رویداد Goop در صفحات خبره حضور داشت.

کتاب های کلی بروگان