دبلیو تیموتی گالوی

دبلیو تیموتی گالوی

دبلیو تیموتی گالوی (W. Timothy Gallwey) (متولد 1938 در سانفرانسیسکو) نویسنده ای است که مجموعه ای از کتابها را نوشت که در آنها روش جدیدی را برای مربیگری و پیشرفت در زمینه های مختلف شخصی و حرفه ای در زمینه های مختلف ارائه کرده است که وی آنها را " بازی درونی " می نامد. از زمان نوشتن وی در دهه 1970، کتابهای وی شامل بازی درونی تنیس، بازی داخلی گلف، بازی درونی موسیقی (با باری گرین)، اسکی داخلی و بازی درونی کار است. اثر اصلی گالوی، بازی درونی تنیس است که بیش از یک میلیون نسخه در دست چاپ دارد. علاوه بر ورزش، روش های تربیتی وی در زمینه های تجارت، بهداشت و آموزش نیز اعمال شده است.

کتاب های دبلیو تیموتی گالوی

مربیگری به سبک بازی درونی