ماریا ماتسوخ

ماریا ماتسوخ

ماریا ماتسوخ متولد سال 1950 ، استاد علوم ایرانی در برلین است. او پیش از بازنشستگی در سال 2015 رئیس انستیتوی مطالعات ایران (ایرانستیک) در دانشگاه برلین بود.

کتاب های ماریا ماتسوخ

تاریخ ادبیات فارسی 17