برینگتن مور

برینگتن مور

برینگتن مور جونیور (12 مه 1913 - 16 اکتبر 2005) جامعه شناس سیاسی آمریکایی و فرزند جنگلبان برینگتن مور بود.
وی برای ریشه های اجتماعی خودکامگی و دموکراسی مشهور است: لرد و دهقان در ساخت جهان مدرن (1966)، یک مطالعه مقایسه ای مدرن سازی در انگلیس، فرانسه، ایالات متحده، چین، ژاپن، روسیه، آلمان، و هند این کتاب یک استدلال نو مارکسیستی را مطرح می کند که ساختارهای طبقاتی و اتحاد طبقاتی در برهه های زمانی خاص می توانند انواع انقلاب های اجتماعی را که در این کشورها اتفاق افتاده و رخ نداده است، به حساب بیاورند، برخی از کشورها را در مسیر دموکراسی قرار می دهد، در حالی که کشورهای دیگر در مسیر استبداد یا کمونیسم قرار دهید. او مشهور استدلال کرد، "هیچ بورژوایی، هیچ دموکراسی"، که بر نقش مهمی که یک طبقه متوسط بزرگ در تحقق دموکراتیک سازی و اطمینان از ثبات دموکراتیک ایفا می کند، تأکید می کند.

کتاب های برینگتن مور