نیل رکهم

نیل رکهم

نیل رکهام نویسنده ، مشاور و استاد دانشگاه است. تألیف وی "فروش مشورتی" است، رویکردی که در کتاب فروش SPIN (مک گرا-هیل) پیشگام و مستند آن بود. رکهام استاد میهمان در دانشگاه پورتسموث، دانشکده مدیریت کرنفیلد و دانشگاه شفیلد، همه در زادگاهش انگلیس و همچنین در دانشگاه سینسیناتی بوده است و مدرس مداوم کنفرانس ها، مدارس بازرگانی و شرکت های بزرگ در سراسر جهان می باشد.

کتاب های نیل رکهم