گی یرمو آریاگا خوردان

گی یرمو آریاگا خوردان

گی یرمو آریاگا خوردان داستان نویس و فیلنامه نویس برجسته ی مکزیکی، بین مخاطبان فارسی زبان نامی آشناست، او یکی از چیره دست ترین فیلنامه نویسان چند دهه ی اخیر به شمار می آید که آثار شگفتی نوشته که نسخه ی سینمایی شان نیز معمولا درخشان از کار درامده. آثاری مانند ۲۱ گرم، آموس پروس (که در ایران به نام عشق سگی مشهور است) بابل و ... که کارگردان کار بلدی چون اینیاریتو آن ها را به آثاری کم نظیر تبدیل کرد و جوایز معتبری هم برای آرایاگا به همراه آورده است.

کتاب های گی یرمو آریاگا خوردان

عطر خوش مرگ