ویلیام فردریک اوکانر

ویلیام فردریک اوکانر

سرهنگ دوم سر ویلیام فردریک تراورز اوکانر CIE CSI CVO (30 ژوئیه 1870 - 14 دسامبر 1943) یک دیپلمات و افسر ایرلندی در ارتش های انگلیس و انگلیس بود. وی به خاطر سفرهایش در آسیا، نقشه برداری، مطالعه و انتشار فرهنگ ها و زبان های محلی، اقدامات خود در سفر یانگ هاسبند به تبت، عضو شورای انجمن جغرافیایی سلطنتی، عضو باشگاه اتومبیلرانی سلطنتی و به خاطر کار در مذاکره و امضای نپال از او به یادگار مانده است پیمان انگلیس در سال 1923.

کتاب های ویلیام فردریک اوکانر

از مشروطه تا جنگ جهانی اول