آنا مارتا گنزالس

آنا مارتا گنزالس

آنا مارتا گنزالس دانشیار فلسفه اخلاق در دانشگاه ناوارا در پامپلونا، اسپانیا است. او چندین پروژه تحقیقاتی را رهبری کرده، و در تقاطع های فلسفه اخلاق و علوم اجتماعی کاوش می کند. او در حال حاضر رهبر پروژه تحقیق فرهنگ و هویت عاطفی در ناوارا است.

کتاب های آنا مارتا گنزالس