لوئیس ییتس

لوئیس ییتس

لوئیس ییتس شروع به ترسیم تصاویر کرد تا داستانهایی را که در سنین بسیار کمی می نوشت، دنبال کند. در مورد یک سورپرایز کوچک، اولین کتاب تصویری او، School Library Journal نوشت که این کتاب "کسانی را که معمولاً خود را خیلی کوچک می بینند برای انجام بسیاری کارها مسحور و تشویق می کند و به آنها کمک می کند استعدادهای خود را تشخیص دهند.

کتاب های لوئیس ییتس

باهم درستش می کنیم