امندا مکاردی

امندا مکاردی

آماندا مک کاردی (Amanda McCardie) نویسنده چندین کتاب برای خوانندگان نوجوان است، از جمله سگ بسیار خودمان، که توسط سالواتوره روبینو تصویرگری شده است. او در لندن زندگی می کند.

کتاب های امندا مکاردی

کتاب احساسات