عبدالرضا اسدبیگی

عبدالرضا اسدبیگی

عبدالرضا اسدبیگی متولد سال 1350، نویسنده ایرانی می باشد.

کتاب های عبدالرضا اسدبیگی

به دنبال پروانه


بیشتر بخوانید

ژانر فانتزی، پرورشگاه تخیل و خلاقیت

زمانی در تاریخ بشر، تمامی آثار ادبی به نوعی فانتزی به حساب می آمدند. اما چه زمانی روایت داستان های فانتزی از ترس از ناشناخته ها فاصله گرفت و به عاملی تأثیرگذار برای بهبود زندگی انسان تبدیل شد؟