حمیدرضا یوسفی

حمیدرضا یوسفی

پروفسور حمیدرضا یوسفی استاد روانشناسی، فرهنگ شناسی و فلسفه میان‌فرهنگی دانشگاه پتسدام آلمان است. او یكی از نظریه‌پردازان فلسفه میان فرهنگی در آلمان است و دارای دكترا در زمینه «تاریخ فلسفه تسامح» و فوق دكترا در حوزه «تاریخ نگاری فلسفه» می‌باشد. وی كتابهای متعددی پیرامون دلایل منازعات میانفرهنگی و برخورد درونِ فرهنگها نگاشته است. نویسنده قرنی را كه در آن به سر می‌بریم، قرن «تعادل و تعامل نوین جهانی» می‌نامد، زیرا ملتها به دنبال پایان تحقیرهای تاریخی خود هستند و در امتداد بیداری ملی با تكیه بر تعریفهای خود از سنت، فرهنگ و تمدن در گفتمانهای جهانی شركت می‌كنند.

کتاب های حمیدرضا یوسفی