عرفان ثابتی

عرفان ثابتی

عرفان ثابتی مترجم، پژوهشگر جامعه شناسی، جامعه شناسی دین و فلسفه در لندن است. او در دانشگاه لنکستر کار می کند و تا کنون چند بار در برنامه پرگار و سمت نو حضور یافته است.

کتاب های عرفان ثابتی

تأملات


۱۴,۰۰۰ تومان
بیشتر بخوانید

آرتور شوپنهاور، بودایی در کنج تاریکی

فلسفه ی شوپنهاور با نامگذاری و پرداختن به نیرویی بنیادین در همه ی انسان ها آغاز می شود؛ نیرویی که به عقیده ی او، قدرتمندتر از همه ی نیروهای دیگر است