یوهانس هارتکه مایر

یوهانس هارتکه مایر

یوهانس هارتكه مایر ، استاد تحصیلات تکمیلی ، از سال 1975 تا سال 2009 مدیر کالج جامعه شهر Osnabrück ، مدرس جامعه شناسی آموزشی و فرهنگ یادگیری در دانشگاه Osnabrück بوده. وی همچنین مدیر انستیتوی آموزش (NIFBE) بوده و نویسنده ی چندین کتاب می باشد.

کتاب های یوهانس هارتکه مایر

با هم اندیشیدن