پگی مورگان

پگی مورگان

پگی مورگان مدرس مطالعه ادیان در کالج منسفیلد ، آکسفورد و عضو دانشکده الهیات دانشگاه آکسفورد است. وی از سال 2000 تا 2003 رئیس افتخاری انجمن مطالعات ادیان انگلیس بود. عمده ترین زمینه های تحقیقاتی وی بودیسم معاصر است.

کتاب های پگی مورگان

اخلاق در شش دین جهان