سامان کریمی شاد

سامان کریمی شاد

سامان کریمی شاد متولد سال 1361 ، دارای دکترای تخصصی دیجیتال مارکتینگ ، مدرس و مجری کارآفرینی، دیجیتال مارکتینگ و کسب‌وکار می باشد. وی موسس آژانس دیجیتال مارکتینگ زویا‌ رسانه، موسس آموزشگاه مدرسان پیشتاز ، موسس آکادمی ایران کریپتو و نویسنده ی یچند کتاب در زمینه ی دیجیتال مارکتینگ است.

کتاب های سامان کریمی شاد