جو تید

جو تید

جو تید (Joe Tidd) (متولد: 8 ژوئیه 1960) فیزیکدان با مدرک بعدی در زمینه سیاست فناوری و مدیریت بازرگانی است.

کتاب های جو تید

مدیریت نوآوری