پیتر اوانز

پیتر اوانز

پیتر اوانز (Peter B. Evans) (متولد 1944)، استاد جامعه شناسی و استاد مطالعات بین المللی Marjorie Meyer Eliaser در دانشگاه کالیفرنیا، برکلی، مدرک لیسانس خود را از هاروارد، MA از دانشگاه آکسفورد، و MA و PhD از دریافت کرد. هاروارد او یک جامعه شناس سیاسی است که کارش بر اقتصاد مقایسه اقتصادی توسعه و جهانی سازی متمرکز است. وی به طور گسترده در زمینه روابط دولت و جامعه، توسعه اقتصادی صنعتی در برزیل و آمریکای لاتین، جامعه مدنی و موضوعات توسعه بین المللی منتشر شده است. بنابراین کارهای وی به ادبیات تحقیق اقتصاد سیاسی بین الملل نیز مربوط می شود.
اوانز در بخش انجمن جامعه شناسی آمریکا در مورد جنبش های کارگری و کارگری فعال است و به عنوان رئیس آن بخش خدمت کرده است. وی همچنین عضو هیئت مدیره موسسه تحقیقات توسعه ملل متحد است.
در سال 2000 ایوانز با نام The Other Canon ، مرکز و شبکه ای برای تحقیقات اقتصاد هتروکس، و در میان آنها اریک راینرت، رئیس اجرایی و بنیانگذار اصلی، همکاری کرد.
ایوانز در دانشگاه آکسفورد، دانشگاه براون، دانشگاه نیومکزیکو، دانشگاه برازیلیا و کالج کیووکونی در تانزانیا تدریس کرده است.

کتاب های پیتر اوانز

توسعه یا چپاول