ای ک هانت

ای ک هانت

امری کی هانت (متولد 13 نوامبر 1937) ، معروف به ای ک هانت (E. K. Hunt یا کی هانت)، یک استاد برجسته اقتصاد در دانشگاه یوتا است. وی در بلاندینگ، یوتا، فرزند امری رولوند هانت (1914–1994) و مینروا کارتچنر (متولد 1917) به دنیا آمد. او یک برادر و چهار خواهر دارد. هانت دارای دو فرزند به نام های جف هانت و اندرو هانت است. اندرو استاد تاریخ در دانشگاه واترلو است.
ای ک هانت در سال 1961 لیسانس و دکترای خود را در سال 1968 از دانشگاه یوتا دریافت کرد. وی از سال 1969 تا 1978 در پنج دانشگاه از جمله دانشگاه کالیفرنیا، ریورساید تدریس کرده است و پس از آن به عضویت هیئت علمی دانشگاه یوتا درآمد.  وی از سال 1983 تا 1989 رئیس دانشگاه اقتصاد یوتا بود.

کتاب های ای ک هانت