مری لین رامپولا

مری لین رامپولا

مری لین رامپولا (MARY LYNN RAMPOLLA) (Ph.D. ، دانشگاه تورنتو) دانشیار تاریخ دانشگاه ترینیتی در واشنگتن دی سی است که فعالیت های علمی وی در اروپای قرون وسطایی و اوایل مدرن متمرکز است و انتشارات وی شامل مقالاتی در متن و مطالعات قرون وسطی و رنسانس و مطالب ورودی است. در فرهنگ لغت قرون وسطی. وی در زمینه های تاریخ و ترکیب فعالیت دارد.

کتاب های مری لین رامپولا

راهنمای نگارش تاریخ