رایان گیلبی

رایان گیلبی

رایان گیلبی روزنامه نگار مستقل فیلم است و برای نشریات مختلف از جمله Sight & Sound ، گاردین ، آبزرور ، Sunday Times می نویسد. او منتقد فیلم ایندیپندنت نیز بوده است.

کتاب های رایان گیلبی

روز موش خرما