اسکار برونیفیه

اسکار برونیفیه

اسکار برونیفیه (متولد: 4 سپتامبر 1954 ، اوران ، الجزایر) دارای مدرک کارشناسی زیست شناسی (دانشگاه اتاوا) و دکترای فلسفه (پاریس چهارم - سوربن) است. او سالهاست که در فرانسه و سایر نقاط جهان بر روی مفهوم "عمل فلسفی" کار می کند ، هم از دیدگاه نظری و هم عملی.

کتاب های اسکار برونیفیه

چرا من وجود دارم؟


چرا به مدرسه می روم؟


نبودن یا بودن