آنیتا ول

آنیتا ول

آنیتا وال با همسر و 3 پسر سرسخت خود در حوالی پاوکیپسی، نیویورک زندگی می کند. او از خانه به عنوان نویسنده و هنرمند کار می کند و جلد سیندرلا گناهکار را طراحی کرده است.

کتاب های آنیتا ول

سیندرلای گناهکار