آنیتا ول

آنیتا ول

آنیتا وال با همسر و 3 پسر سرسخت خود در حوالی پاوکیپسی، نیویورک زندگی می کند. او از خانه به عنوان نویسنده و هنرمند کار می کند و جلد سیندرلا گناهکار را طراحی کرده است.

کتاب های آنیتا ول

سیندرلای گناهکار


بیشتر بخوانید

ژانر فانتزی، پرورشگاه تخیل و خلاقیت

زمانی در تاریخ بشر، تمامی آثار ادبی به نوعی فانتزی به حساب می آمدند. اما چه زمانی روایت داستان های فانتزی از ترس از ناشناخته ها فاصله گرفت و به عاملی تأثیرگذار برای بهبود زندگی انسان تبدیل شد؟