طه ندا

طه ندا

طه ندا، متوفی در 1999 میلادی از اساتید برجستهٔ زبان‌های شرقی و ادبیات تطیبیقی در دانشگاه‌های مصر و بیروت بود و آثار فراوانی چون دراسات فی الشاهنامه، مدینة البخاری، الحکم الترکی فی ایران و … از او به جای مانده است. وی بنیان‌گذار انستیتوی زبان‌های شرقی در دانشگاه اسکندریه و از اساتید برجستهٔ ادبیات تطبیقی در سرزمین‌های عربی است.

کتاب های طه ندا

ادبیات تطبیقی