رابرت ای شولتز

رابرت ای شولتز

دکتر رابرت ای. شولتز ، استاد آموزش استعدادهای درخشان و مطالعات برنامه درسی در دانشگاه تولدو در اوهایو است که در آنجا برنامه CIGI (برنامه درسی و استعدادهای درخشان) و برنامه های دکترای آموزش اوایل دوران کودکی را هماهنگ می کند.

کتاب های رابرت ای شولتز