آیلین هیز

آیلین هیز

آیلین هیز (مارگارت ایلین هیلی) نویسنده اسکاتلندی ، ستون نویس مجله ، مشاور خانواده ، برادکستر تلویزیون و رادیو و مادر چهار فرزند بود. آیلین در فالکرک اسکاتلند متولد شد. سوابق او شامل مدرک روانشناسی و آموزش بهداشت از دانشگاه گلاسگو و کالج کینگ لندن و آموزش و ارتقا بهداشت ، و تحقیقات بود. کار وی متمرکز بر ارتقا تکنیک های مثبت فرزندپروری و درک بهتر نوزادان و کودکان خردسال بود. 

کتاب های آیلین هیز

کودک چرا گریه می کند


ناآرامی کودک