ریچارد ولفسان

ریچارد ولفسان

دکتر ریچارد ولفسان روانشناس کودک و نویسنده است. او در تلویزیون و رادیو برنامه دارد ، در بسیاری از روزنامه ها و مجلات در مورد رشد کودک می نویسد و نویسنده تعدادی کتاب است ، از جمله "شروع روشن" ، "چرا بچه ها چنین کاری می کنند؟" و...

کتاب های ریچارد ولفسان

خواهر و برادر تازه