دیوید ال گالاهو

دیوید ال گالاهو

پروفسور دکتر دیوید لی گالاهو(متولد سال 1943) مشاور کمیته المپیک ژیمناستیک و اسکی آمریکا / استاد دانشگاه ایندیانا و یک مرجع جهانی در زمینه توسعه موتور می باشد.

کتاب های دیوید ال گالاهو