بندیکت منی یر

بندیکت منی یر

بندیکت منی‌یر (Bénédicte Manier) روزنامه نگار فرانسوی است. وی متخصص هند، کشوری است که بیش از بیست سال است که تحولات جامعه را دنبال می کند.
وی همچنین چندین صد گزارش میدانی در فرانسه و چندین کشور به ویژه در لائوس، کامبوج، تایلند، بورکینافاسو، ایرلند، اسپانیا، برزیل و هند انجام داده است.
متخصص در مسائل اقتصادی و اجتماعی، وی مجبور است اعتبار مطالعه چندین موضوع از جمله کار کودکان، حقوق زنان، فقر، اقتصاد همبستگی و اعتبار خرد را به خود اختصاص دهد.

کتاب های بندیکت منی یر

یک میلیون انقلاب آرام