راجر سایمون

راجر سایمون

راجر سیمون ، دومین بارون سایمون از ویتنشاو (16 اکتبر 1913 - 14 اکتبر 2002) یک وکیل انگلیسی و روزنامه نگار و فعال سیاسی جناح چپ بود. وی یکی از بنیانگذاران کمپین خلع سلاح هسته ای بود. پسر بزرگ ارنست، اول لرد سایمون و شنا، لیدی سیمون، وی این عنوان را در مرگ پدرش در سال 1960 به ارث برد. اگرچه او هرگز از این عنوان چشم پوشی نکرد، اما از آن استفاده نکرد.

کتاب های راجر سایمون

آنتونیو گرامشی