پریستون اسمیت

پریستون اسمیت

دکتر پریستون اسمیت فارغ‌التحصیل رتبه‌ی اول در رشته اقتصاد از دانشگاه رایس است. او پس از آن به تحصیل در رشته‌ی پزشکی دانشگاه پزشکی تگزاس هوستون پرداخت و پس از اتمام دوره پزشکی، دو سال در دانشگاه پزشکی تنسی، جراحی عمومی خواند.


کتاب های پریستون اسمیت

شب ادراری