دیوید وایت

دیوید وایت

دیوید ای. وایت دارای دکترای فلسفه از دانشگاه تورنتو است و از سال 1967 در کالج ها و دانشگاه ها به تدریس فلسفه پرداخته است. وی 10 کتاب و بیش از 50 مقاله در زمینه فلسفه، نقد ادبی و نظریه آموزشی نوشته است.

کتاب های دیوید وایت