دارلین لنسر

دارلین لنسر

دارلین لنسر نویسنده و درمانگر ازدواج و خانواده دارای مجوز و متخصص در روابط و وابستگی کد است. خانم لنسر به مدت 28 سال به افراد و زوجین مشاوره داده و در سطح بین المللی مربیان می کند. او سخنران متقاضی حرفه ای ها در کنفرانس های ملی و رسانه ها است.

کتاب های دارلین لنسر

هم وابستگی به زبان آدمیزاد