عاطفه دیانتی

عاطفه دیانتی

عاطفه دیانتی متولد سال 1359، نویسنده ایرانی است.

کتاب های عاطفه دیانتی

یوسف و زلیخا


داستان هایی از مثنوی