واسکو پراتولینی

واسکو پراتولینی

واسکو پراتولینی رمان‌نویس و نویسندهٔ داستان کوتاه اهل ایتالیا بود که به‌ویژه برای تصویر کردن زندگی فقرای فلورانس در دورهٔ فاشیسم شناخته می‌شود. او چهره‌ای برجسته در نئورئالیسم ایتالیایی دانسته می‌شود.

کتاب های واسکو پراتولینی

داستان خانوادگی