مایکل پامر

مایکل پامر

مایکل پالمر (متولد 1945) فیلسوف انگلیسی است که آثار وی به زبانهای مختلف ترجمه شده است. زمینه اصلی علاقه او فلسفه دین است. به تازگی، اما کار او بر فلسفه الحاد متمرکز شده است، و اوج او در تألیف کتاب اعتقاد آتئیست (2010)، آغازگر آتئیست (2012) و الحاد پیش بینی شده برای مبتدیان (به زودی 2013) است.

کتاب های مایکل پامر

درباره خدا