حمیدرضا عریضی

حمیدرضا عریضی

دکتر حمید رضا عریضی، استاد روانشناسی دانشگاه اصفهان در حال حاضرمی باشد.ایشان در سال 1357 همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی به کانون پیوست وتا سال 1363 به فعالیت خود در این سازمان ادامه داد. از آن پس وارد جهاد دانشگاهی شد و از سال 1379 تا کنون استاد دانشگاه اصفهان است. وی علاقمند به کارهای هنری به ویژه عکاسی ، سینما و نمایش است . در کودکی عضو مرکزمجتمع فرهنگی هنری و بعداز انقلاب کارشناس فرهنگی مرکز 4 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بوده است.


کتاب های حمیدرضا عریضی

روش های کاربردی پژوهش