ویرجینیا بریندر

ویرجینیا بریندر

دکتر ویرجینیا آ. بریندر، دانشیار و مدیر انستیتوی روانشناسی بالینی فارغ التحصیل در دانشگاه ویدنر در چستر، پنسیلوانیا است.

کتاب های ویرجینیا بریندر

مبانی گروه درمانی