خدابخش احمدی

خدابخش احمدی

دکتر خدابخش احمدی نوده، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی و متخصص مشاوره با شماره پروانه ۱۴۵ هستم. قابل ذکر می باشد که دوره ی دکترا را در دانشگاه علامه طباطبائی و در رشته ی مشاوره گذرانده ام. از جمله سوابق و فعالیت های خود در زمینه ی آموزش و پژوهش می توانم به برگزاری کارگاه های آموزشی، نگارش مقاله و چاپ آن در مجله های علمی_پژوهشی نظیر “بررسی وضعیت خدمات مشاوره ای در سپاه” چاپ شده در مجله ی طب نظامی (۱۳۸۴) و…، مشارکت در طرح های پژوهشی مختلف از قبیل “بررسی الگوهای فرزند پروری در بین خانواده‌ های نظامی” (۱۳۸۳)، مشاوره و راهنمایی پایان نامه های تحصیلی و تألیف چندین جلد کتاب تحت عناوین “موضوعات اخلاقی در مشاوره و روان درمانی”، “روانشناسی بحران” اشاره کنم. 

کتاب های خدابخش احمدی