مکسین هونگ کینگستون

مکسین هونگ کینگستون

مکسین هونگ کینگستون (27 اکتبر 1940) نویسنده آمریکایی چینی و پروفسور امریتا در دانشگاه کالیفرنیا، برکلی است، جایی که وی در سال 1962 با مدرک لیسانس در رشته زبان انگلیسی فارغ التحصیل شد. کینگستون سه رمان و چندین اثر غیر داستانی در مورد تجربیات آمریکایی های چینی نوشته است.
کینگستون با آثاری مانند خاطرات خود "زن جنگجو" که در مورد جنسیت و قومیت و چگونگی تأثیر این مفاهیم بر زندگی زنان صحبت می کند، به جنبش فمینیستی کمک کرده است. وی چندین جایزه به دلیل مشارکت در ادبیات آمریکای چینی دریافت کرده است، از جمله جایزه ملی کتاب غیر داستانی در سال 1981 برای مردان چین.
کینگستون انتقادات قابل توجهی را به دلیل تقویت کلیشه های نژادپرستانه در کار خود و داستان پردازی داستان های سنتی چینی به منظور جلب نظر غرب در مورد مردم چین دریافت کرده است. وی همچنین انتقادات دانشمندان زن آسیایی را برای "اغراق بیش از حد در مورد ستم زنان آسیایی آمریکایی" به همراه داشته است.

کتاب های مکسین هونگ کینگستون

اشباح چینی سانفرانسیسکو