آر اچ باین

آر اچ باین

دکتر هرالد باین فعالیت زبانشناسی خود را در دانشگاه آزاد آمستردام آغاز کرد و لیسانس، فوق لیسانس و دکترای زبانشناسی عمومی دریافت کرد. وی پیش از آنکه به عضویت هیئت علمی دانشگاه آلبرتا، ادمونتون و سپس دانشگاه ابرهارد کارلز، توبینگن به عنوان استاد زبانشناسی کمی در آید، به مدت هشت سال به عضویت کادر علمی موسسه معتبر روانشناسی زبان در آمد. کارهای او به گفتار انسان، هم نحوه تولید آن و هم نحوه پردازش آن توسط مغز و ماشین آلات متمرکز است.

کتاب های آر اچ باین

تحلیل داده های زبان شناسی