جان مک ورتر

جان مک ورتر

جان همیلتون مک ورتر پنجم (متولد 6 اکتبر 1965) زبان شناس آمریکایی و دانشیار انگلیسی و ادبیات تطبیقی در دانشگاه کلمبیا است که در آن به تدریس زبانشناسی، مطالعات آمریکایی، فلسفه و تاریخ موسیقی می پردازد. او نویسنده تعدادی کتاب در زمینه زبان و روابط نژادی است و نوشتن او در بسیاری از مجلات برجسته به چاپ رسیده است. تحقیقات وی به طور تخصصی در مورد چگونگی شکل گیری زبان های کرول، و چگونگی تغییر دستور زبان در نتیجه پدیده های اجتماعی-تاریخی است.

کتاب های جان مک ورتر