ژان بوزبائر

ژان بوزبائر

ژان بوزبائر (Jean Boase-Beier) (متولد 1954 ، هادرسفیلد ، انگلستان) مدرس ارشد دانشكده ادبیات و نویسندگی خلاق در دانشگاه East Anglia است ، جایی كه وی كارشناسی ارشد ترجمه ادبی را بر عهده دارد و به تدریس سبک می پردازد.

کتاب های ژان بوزبائر