دنیل کالک

دنیل کالک

دانیل کالک (متولد 1955 در زاگرب ، SR کرواسی) فیلسوف کروات-آمریکایی است که اصولاً در فلسفه ذهن، هویت شخصی، علوم شناختی، فلسفه علوم، فلسفه ریاضیات، فلسفه منطق، فلسفه دین و زیبایی شناسی فعالیت می کند. وی استاد فلسفه در دانشگاه ویلیام پاترسون نیوجرسی و وابسته مرکز علوم شناختی دانشگاه راتگرز (RuCCS) است. کالک  بنیانگذار درمان فلسفی است که به عنوان پویایی شناختی شناخته می شود.

کتاب های دنیل کالک

علوم شناختی