ریچارد ای نیسبت

ریچارد ای نیسبت

ریچارد ای نیسبت (Richard Eugene Nisbett) (متولد 1 ژوئن 1941) روانشناس و نویسنده اجتماعی آمریکایی است. او استاد برجسته روانشناسی اجتماعی تئودور ام. نیوکامب و مدیر مشترک برنامه فرهنگ و شناخت در دانشگاه میشیگان در آن آربر است. علایق تحقیقاتی نیسبت در شناخت اجتماعی، فرهنگ، طبقه اجتماعی و پیری است. وی دکترای خود را از دانشگاه کلمبیا، جایی که مشاور او استنلی شاختر بود، که از دیگر دانشجویان آن زمان لی راس و جودیت رودین بودند، دریافت کرد.

کتاب های ریچارد ای نیسبت

جغرافیای تفکر